آيينه در برابر خورشید

دکتر احمد مهدوی دامغانی در کتاب «آيينه در برابر خورشيد» می‌‌گويد:

«باید بگویم یکی از برکات انقلاب اسلامی برای من، همين بود که از کارها برکنار و از ايران اخراج شدم و هر چه اثر مکتوب دارم ـ الحمد لله ـ از برکت همين انقلاب اسلامی در اين جا، انجام شده است».