رمزگشایی از ایران

کتاب تاریخ ایران، پژوهش آکسفورد شکل‌گرفته از شانزده مقاله در تاریخ ايران، نوشته تاريخ‌نگاران و باستان‌پژوهان ايرانی و غيرايرانی است که به کوشش تورج دریایی فراهم آمده تا با پيشينه پرماجرای ايران را که به‌شدت بر تعامل و رفتار اجتماعی و سیاسی امروزی ایرانیان سایه افکنده است، نمايان کند.

گردآورنده کتاب به‌درستی اعتقاد دارد که برای درک چرايی و چگونگی حوادث تاریخی اين کشور، بايد از تاريخ و سنن ايران اطلاع یافت. او معتقد است آنهایی که زحمت اطلاع از تاریخ این کشور را به خود نمی‌دهند و تنها به اخبار کانال‌های خبری عامه‌پسند و مفسران اکتفا می‌دهند، ایران را همچنان سرزمينی مرموز و درک‌ناپذیر باقی خواهند ديد.

مقالات به ترتيب تاريخی کنار هم نشسته و هر يک دوره‌ای از تاريخ اين کشور، از عصر پارينه‌سنگی تا سال‌های کنونی را بررسی کرده است.

نسخه انگليسی کتاب در سال 2014 و ترجمه فارسی آن با همت شهربانو صارمی در آغاز سال 1399 انتشار يافته است.

پست بوک فضايی برای آشنايی بيشتر با جامعه و فرهنگ