قرآن؛ الهام‌بخش هنر

اگر بيشتر همايش‌های مطالعات قرآنی بر قرائت و تنظيم و تدوين و نقل و تفسير اين متن مقدس توجه دارند، در حاشيه جشنواره سالانه مؤسسه اسماعيلی لندن (هجدهم تا بيست و يکم اکتبر 2003) همايشی جهانی برگزار شد که به «کلام قدسی در هنر بشری؛ جلوه‌های خلاقانه قرآن» پرداخت و مقالات ارائه‌شده به آن در کتابی گرد آمد و آن کتاب در سال 1395 به کوشش آقای جواد قاسمی به فارسی ترجمه شد.

با احتساب مقدمه عالمانه خانم فهميده سليمان، ويراستار و دبير اين مجموعه، کتاب در بردارنده شانزده مقاله به قلم متخصصانی است که هر کدام در يکی از اين موضوعات هنری مربوط به قرآن قلم زده‌اند: از کتيبه‌های مساجد سلطنتی گورکانيان و صفويان تا طلسم‌های حکاکی‌شده با نام اصحاب کهف، از آينه سحرآميز موزه لوور تا نگاره‌های پرده کعبه در قصر توپکاپی، و از آيه‌نوشته‌های درفش نبرد العقاب در اسپانيا تا خوش‌نويسی‌های زيبای معاصر.