کتاب قرنطينه

اگر اهل سفر هستيد و کرونا شما را خانه‌نشين کرده، اين روزها بهترين زمان برای خواندن سفرنامه‌ها است تا هم حال و هوای سفر را از دست ندهيد، هم با جاهای تازه آشنا شنويد و هم سبک‌های مختلف نوشتن را ملاحظه کنيد. اگر سفرنامه‌ها را می‌شناسيد که خودتان برويد و کتاب را بخوانيد، اما اگر آشنايی چندانی با آنها نداريد، اپيزود بيست و هفتم پادکست راديو جولون برای شما چندين سفرنامه را انتخاب و معرفی کرده که شما با گوش دادن به آن، می‌توانيد سراغ کتابی را بگيريد که با طبع و سليقه شما سازگارتر است.

در اين اپيزود که با عنوان کتاب قرنطينه تهيه شده، شانزده کتاب و چهار مجموعه معرفی شده که شنيدن هر کدام لطف خاص خودش را دارد.

بخش‌های ديگر اين پادکست هم، هر چند ارتباط مستقيمی با کتاب ندارد، اما به اندازه چندين کتاب، اطلاعات شنيدنی را برای شما فراهم کرده است.